A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, культури, молоді і спорту
Кожанської селищної ради

Атестація та сертифікація педагогічних працівників

Про затвердження Типового положення  про атестацію педагогічних працівників 
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/63c/13a/446/63c13a44672e6895965663.pdf

Про деякі питання проведення сертифікації педагогічних працівників у 2021 році 
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-provedennya-sertifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-u-2021-roci

Сертифікація педагогічного працівника
https://testportal.gov.ua/sertyfikatsiya-vchyteliv-2021-normatyvni-dokumenty/

Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників (Лист МОН № 1/9-683 від 04.11.19 року.) 
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/66556/?

Платформи для вдосконалення навичок і саморозвитку   
https://mon.gov.ua/ua/news/platformi-dlya-vdoskonalennya-navichok-i-samorozvitku

 

Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних  працівників
при  присвоєнні їм кваліфікаційних категорій

Складено відповідно до пунктів 4.3 – 4.6 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)

Кваліфікаційна категорія працівника

Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації працівника

спеціаліст

- має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра), раніше не атестувався

- здатний створювати умови для розвитку дітей, забезпечувати засвоєння ними освітніх програм

- знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології

- використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі

- уміє вирішувати педагогічні проблеми

- уміє встановлювати контакт з дітьми, батьками, колегами

- дотримується педагогічної етики, моралі

спеціаліст другої категорії

- має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)

- здатний створювати умови для розвитку дітей, забезпечувати засвоєння ними освітніх програм

- знає основи педагогіки, психології. Дитячої та вікової фізіології

- використовує диференційований та індивідуальний підхід до дітей

- використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі

- постійно вдосконалює свій професійний рівень

- ефективно застосовує сучасні освітні технології, методичні прийоми, педагогічні засоби, різні форми роботи з дітьми

- впроваджує інноваційні технології в освітньому процесі

- обізнаний з основними нормативно-правовими  актами про освіту

- уміє вирішувати педагогічні проблеми

- уміє встановлювати контакт з дітьми, батьками, колегами, є авторитетом для них

- дотримується педагогічної етики, моралі

спеціаліст першої категорії

- має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)

- здатний створювати умови для розвитку дітей, забезпечувати засвоєння ними освітніх програм

- знає основи педагогіки, психології дитячої та вікової фізіології

- лаконічно, образно, виразно і доступно ознайомлює дітей з новою інформацією

- використовує диференційований та індивідуальний підхід до дітей

- володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей дітей

- використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі

- постійно вдосконалює свій професійний рівень

- ефективно застосовує сучасні освітні технології, методичні

 прийоми, педагогічні засоби, різні форми роботи з дітьми

- упроваджує інноваційні технології, передовий педагогічний досвід у освітньому процесі,

- використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації  освітнього процесу

- обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту

- уміє вирішувати педагогічні проблеми, встановлювати контакт з дітьми, батьками, колегами, є авторитетом для них

- уміє аргументувати свою позицію

- дотримується педагогічної етики, моралі

спеціаліст вищої категорії

- має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)

- здатний створювати умови для розвитку дітей, забезпечувати засвоєння ними освітніх програм

- володіє широким спектром стратегії навчання та виховання

- застосовує нестандартні форми організації роботи з дітьми

- знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології

- лаконічно, образно, виразно і доступно ознайомлює дітей з новою інформацією

- використовує диференційований та індивідуальний підхід до дітей

- володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей і здібностей дітей

- використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі

- постійно вдосконалює свій професійний рівень

- активно й ефективно застосовує та поширює у професійному середовищі інноваційні методики і технології, педагогічні засоби

- упроваджує передовий педагогічний досвід у освітньому процесі

- продукує оригінальні, інноваційні ідеї

- використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації освітньому процесу

- вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу в дошкільному закладі

- обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту

- уміє вирішувати педагогічні проблеми, встановлювати контакт з дітьми, колегами, є авторитетом для них

- уміє аргументувати свою позицію

- дотримується педагогічної етики, моралі

 

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень