A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, культури, молоді і спорту
Кожанської селищної ради

Педагогічна виставка "Освіта Кожанщини-2021"

 

п/п

Автор доробки

Назва роботи

Коротка анотація до роботи

Рік подання

 

Початкова освіта

1

Стасюк Світлани Михайлівни

Застосування інтерактивних форм та методів навчання в роботі з молодшими школярами

У методичній розробці подано інформацію про нові шляхи та методи,  за допомогою яких  забезпечується розвиток пізнавальних здібностей учнів, збагачується їх культура спілкування та створюється на навчальних заняттях дружня атмосфера.

Розроблено низку конспектів уроків інтегрованого курсу «Я досліджую світ» з інтеграцією в інші навчальні предмети.

Адресовано вчителям початкових класів, студентам педагогічних навчальних закладів, вихователям груп продовженого дня.

2021

 

Дошкільна освіта

2

Ярошенко Людмила Анатоліївна

Розвивальна програма для обдарованих старших дошкільників

Розвивальна програма для старших дошкільників - це курс спеціальних занять, спрямованих на розвиток пізнавальних процесів, творчих здібностей, розвиток комунікативних навичок. Запропоновані в програмі ігри та вправи сприяють психічному розвитку дітей, позитивному ставленню до оточення.

Програма реалізовується в ігровій формі, базується на психолого- педагогічному вивченні кожної дитини, має педагогічний та психологічний аспекти і може бути використана вихователями та психологами дошкільних закладів та керівниками гуртків.

2021

 

Гуманітарна освіта (Українська мова й література)

3

Цируль

Ганни Олександрівни

Методична розробка кейс-уроку із  використанням технологій критичного мислення

Методична розробка кейс-уроку з використанням технологій критичного  мислення (стратегії «Мозковий штурм», «Мовні зразки», «Пошук істини», «Письмо в малюнках», «Знаємо – хочемо дізнатись – дізнались», «Прес»,) сприяє формуванню ключових компетенцій та активної життєвої позиції,  допомагає  виховуванню допитливості, шанобливого ставлення до  фольклору; прищеплює інтерес до наслідків власної праці.

Адресовано вчителям української мови та літератури, студентам педагогічних навчальних закладів.

2021

 

Гуманітарна освіта (Зарубіжна література)

 

4

Жернова

Валентина

Леонідівна

буктрейлера «Маргаритко, моя квітко»

Методична розробка  буктрейлера «Маргаритко, моя квітко» за книгою Крістіне  Нестлінгер « Маргаритко, моя квітко» для додаткового читання із сучасної літератури.

Буктрейлер дозволяє у цікавій та динамічній формі розповісти потенційному читачеві про твір літератури.

Це – новий засіб, який дозволяє створити повноцінну рекламу  на уроці. 

Адресовано учням 9 класу, вчителям зарубіжної літератури. студентам педагогічних навчальних закладів. 

2021

 

5

Поліщук

Людмила

Миколаївна

Літературна вікторина «Стежками зарубіжної літератури»

У матеріалах представлено завдання, розроблені для проведення декади зарубіжної літератури. Запропоновані конкурси спрямовані на перевірку та поглиблення знань учнів із зарубіжної літератури, розвиток їх акторських здібностей, логічного мислення; виховують читацький інтерес до фольклорних та художніх творів зарубіжної літератури. Літературна вікторина містить завдання з тем, вивчених в 6 – 7 класах.

Адресовано вчителям зарубіжної літератури, студентам – філологам, учням 6, 7 класів.

2021

 

«Микола Гоголь. Творчість М. Гоголя, уродженця України, місце його творчості на порубіжжі культур двох народів. Вираження глибини національного духу у творах прозаїка та драматурга, українська історія та фольклор як їх джерело»

У розробці уроку викладено інформацію про  життя і творчість М.В. Гоголя, показано його зв’язок з Україною, вплив української історії,  культури та фольклору на творчість письменника; розкрито історію створення повісті “Тарас Бульба” та показано історичну основу твору; представлені матеріали розвивають усне мовлення учнів, уміння висловлювати власну думку; виховують любов до історії рідного краю, його культури. Розробка уроку супроводжується презентацією.

Адресовано вчителям української та зарубіжної літератур, студентам – філологам.

2021

 

Гуманітарна освіта (Іноземні мови)

 

6

Діденко

Оксани Григорівни

Ігри на уроках англійської мови в 1 класі. (Методичні рекомендації)

У своїй роботі автор пропонує такі форми проведення нестандартних уроків, які дозволяють вирішувати проблему підвищення ефективності уроку в 1 класі.

Позитивним є те, що використання гри в навчальному процесі розвиває зацікавленість дітей навчанням, дає можливість на більш високому рівні засвоїти навчальний матеріал.

2021

 

Гуманітарна освіта (Історія)

 

7

Масло

Антоніна

Олександрівна

Формування історичних компетентностей шляхом використання ігрових ситуацій: методична розробка.

Сучасний вчитель у навчально-виховному процесі повинен намагатися вдосконалювати свою роботу, використовуючи нові форми, методи, засоби та прийоми. Педагог має розглядати кожного учня як окрему особистість з її поглядами, переконаннями, почуттями. Саме ігрові технологія передбачають розв’язання цього питання. Впровадження даних технологій є нелегкою справою. Але той вчитель, який прагне розкрити всі здібності і таланти своїх учнів, навчити їх вчитися, знаходити істину, обов’язково буде шукати шляхи вдосконалення своєї методики.

Заняття з використанням ігрових технологій проходять цікаво, продуктивно, знімають закомплексованість в учнів з різним рівнем навчальних досягнень.

2021

 

Гуманітарна освіта (Географія)

 

8

Прокопенко

Лариса Василівна

«Населення.

Політична карта Африки. Зв'язок України з країнами африканського континенту

У розробці уроку викладено інформацію про етнічний склад населення Африки , особливості його формування , динаміку і розміщення . Матеріал сприяє усвідомленню загальних рис населення Африки, розвиває практичні навички володіння картами, їх систематизації і узагальненню. Знайомить з країнами , особливостями їх розвитку. Розробка уроку супроводжується презентацією.

Адресовано вчителям географії , учням.

2021

 

Природничо-математична освіта (Математика)

 

9

Демченко

Галини Володимирівни

НАЙБІЛЬШЕ І НАЙМЕНШЕ ЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ (Методичні рекомендації  до уроку)

Урок розроблено відповідно до навчальної програми, стандарту освіти. Використано інноваційну форму проведення заняття із застосуванням інтерактивних методик і технологій навчання. Поєднано традиційні принципи навчання (науковість і доступність, диференціація, наступність, наочність тощо) та сучасних підходів до навчання, у першу чергу компетентнісного і діяльнісного підходів.

Адресовано вчителям математики, студентам педагогічних начальних закладів

2021

 

Позашкільна освіта

 

10

Коваленко Олена Вікторівна

Збірник сценаріїв виховних справ «З Україною в серці!»

Розробки виховних справ, розміщених у збірнику, спрямовані на формування  громадянина-патріота, якому притаманні любов до України, активна громадянська позиція, особиста відповідальність і дієвість за долю та єдність країни, який вміє вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

Запропоновані матеріали дозволяють урізноманітнити виховний процес, підвищити його ефективність та національно-патріотичну спрямованість, сформувати в учнів ціннісне ставлення до суспільства і держави.

Рекомендовано для класних керівників, вихователів, педагогів-організаторів, заступників директорів шкіл із виховної роботи.

2021

 

Управлінська робота

 

11

Прудка Оксана Володимирівна

Управління громадсько-активною школою як осередком розвитку громади (з досвіду роботи)

Споконвічно школа розвиває партнерські відносини. Партнерство – це встановлення та розвиток взаємовигідних відносин між школою, вчителями, учнями, членами громади і спонсорами для спільного вирішення загальних проблем. Модель громадсько-активної школи, яка ставить перед собою мету не просто надавати освітні послуги, але й розвивати громаду, залучати батьків та мешканців до вирішення соціальних та інших проблем, які існують як в школі, так і в громаді.

    Щоб усі в школі та спільноті були ефективними громадянами суспільства, демократичні цінності мають інтегруватися в кожний аспект шкільного життя та місцевого середовища. Головною метою демократичної освіти є виховання громадянина сучасного суспільства та його підготовка до життя та діяльності у демократичному суспільстві. 

   Партнерство на базі школи - це можливість поліпшити імідж школи, можливість залучити додаткові людські та матеріальні ресурси для підтримки школи, для задоволення потреб і інтересів громади.

 

2021

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень